Dấu & trong Excel có những lợi ích gì?

Dấu & trong Excel có những lợi ích gì?

Trước khi bạn tìm hiểu về các hàm cũng như công thức trong Excel thì bạn phải “&” là gì? Ứng dụng như thế nào? Đơn giản nhưng cực kì quan trọng hãy cùng tìm hiểu dấu & trong Excel. Hãy theo dõi bài viết này nhé!

& trong Excel là gì?

Trong Excel, dấu “&” được sử dụng rất thường xuyên chủ yếu là ghép chuỗi trong Excel. Dấu & kết hợp với các hàm khác sẽ giúp bạn làm việc nhanh và rất hiệu quả.

Cách dùng dấu & đơn giản

Dùng hàm toán tử “&” để nối chuỗi, ghép chuỗi trong Excel:

Cú pháp: =Chuỗi1&Chuỗi2&…

Trong đó:

  • Chuỗi1, chuỗi2,…: là các phần tử rời ra khi ta cần nối

Ví dụ:

Ta có bảng tính dưới đây. Tại ô C5 chứa giá trị “&”. D5 chứa giá trị “Trong “ và E5 chứa giá trị “Excel”. Khi ta áp dụng & ở F5 =C5&D5&E5 ta được kết quả “&TrongExcel”.

dau-trong-excel-co-nhung-loi-ich-gi-9

Dùng hàm nối chuỗi CONCATENATE

Cú pháp: =CONCATENATE(text1,text2,…)

Trong đó:

  • text1 là chuỗi thứ 1, text2 là chuỗi thứ 2,…

Việc đánh dấu “,” hay dấu”;” trong hàm phụ thuộc vào cài đặt trong máy tính của từng bạn.

dau-trong-excel-co-nhung-loi-ich-gi-2

Lưu ý: Trong cả 2 cách dùng khi ta muốn giữa các chuỗi nối có khoảng trắng thì giữa 2 dấu (“”) ta để khoảng trắng. Nếu muốn các chuỗi nối liền dính vào nhau thì giữa 2 dấu (“”) ta viết liền.

Dùng & kết hợp với hàm LEFT, MID, RIGHT

Ví dụ: bạn có 1 số điện thoại: 886990055 bạn muốn thêm các dấu “.” Thành 0886.99.00.55 để dễ nhớ và trông số điện thoại đẹp hơn. Bạn làm như sau:

Kết hợp hàm LEFT, MID, RIGHT với &

Ta có công thức sau: =0&LEFT(E7,3)&”.”&MID(E7,4,2)&”.”&MID(E7,6,2)&”.”&RIGHT(E7,2)

Kết quả là:

dau-trong-excel-co-nhung-loi-ich-gi-3

Qua bài viết này, hẳn là bạn đã biết cách sử dụng dấu & trong Excel rồi nhỉ? Tuy đơn giản nhưng cực kì hữu ích trong thao tác Excel đấy. Hãy theo dõi để có thêm cho mình nhiều bài viết hay về Excel!

Trả lời