H2Co3 Đọc Là Gì ? Cấu Tạo Và Tính Chất Của Axit Cacbonic Tổng Hợp Lý Thuyết Về Axit Cacbonic

Ở các bài học trước các em đã biết được tính chất hóa học của Cacbon, một số Oxit của Cacbon cùng những ứng dụng hữu ích của Cacbon trong đời sống và trong kỹ thuật.

Bạn đang xem: H2co3 đọc là gì

Trong bài viết này tất cả chúng ta liên tục khám phá về 1 số ít hợp chất khác của Cacbon đó chính là Axit Cacbonic ( H2CO3 ) và Muối Cacbonat. Vậy Axit Cacbonic ( H2CO3 ) và muối Cacbonat có đặc thù hóa học và đặc thù vật lý gì ? chúng có ứng dụng gì trong đời sống ?

I. Tính chất của Axit Cacbonic H2CO3

1. Trạng thái tự nhiên và tính chất vật lý của axit cacbonic

– Axit cacbonic H2CO3 có trong nước tự nhiên và nước mưa, do nước hòa tan khí CO2 trong khí quyển .

2. Tính chất hóa học của axit cacbonic

– Axit cacbonic H2CO3 là một axit yếu : làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ nhạt .- Axit cacbonic H2CO3 là một axit không bền, dễ bị phân hủy thành CO2 và H2O .

II. Muối Cacbonat

1. Phân loại muối cacbonat

Có 2 loại muối cacbonat: Cacbonat trung hòa và Cacbonat axit

– Muối Cacbonat trung hoà là muối cacbonat không còn nguyên tố H trong thành phần gốc axit .

* Ví dụ: Canxi Cacbonat CaCO3; Natri Cacbonat Na2CO3; Magie Cacbonat MgCO3;…

– Muối Cacbonat axit là muối hyđrocacbonat có nguyên tố H trong thành phần gốc axit .

* Ví dụ: Canxi Hidrocacbonat Ca(HCO3)2; Kali hidrocacbonat KHCO3;…

2. Tính chất của muối Cacbonat

a) Tính tan của muối Cacbonat

– Đa số muối cacbonat không tan trong nước trừ những muối của sắt kẽm kim loại kiềm như Na2CO3, K2CO3, …- Hầu hết những muối hiđro cacbonat đều tan trong nước như : Ca ( HCO3 ) 2, Mg ( HCO3 ) 2, …

b) Tính chất hóa học của muối Cacbonat

° Tác dụng với axit

– Muối cacbonat công dụng với axit mạnh hơn axit cacbonic tạo thành muối mới và giải phóng khí CO2 .Na2CO3 ( dd ) + 2HC l ( dd ) → 2N aCl ( dd ) + CO2 ( k ) + H2O ( l )NaHCO3 ( dd ) + HCl ( dd ) → NaCl ( dd ) + CO2 ( k ) + H2O ( l )

° Tác dụng với dung dịch bazơ

– Một số muối cacbonat tính năng với bazơ tạo thành muối cacbonat không tan và bazơ mớiK2CO3 ( dd ) + Ca ( OH ) 2 ( dd ) → CaCO3 ↓ trắng + 2KOH ( dd )- Muối hidrocacbonat công dụng với kiềm tạo thành dung dịch trung hòa và nước :NaHCO3 ( dd ) + NaOH ( dd ) → Na2CO3 ( dd ) + H2O ( l )

° Tác dụng với dung dịch muối

– Muối cacbonat tác dụng với dung dịch muối tạo thành hai muối mới.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Ôm Là Gì – Nghĩa Của Từ Ôm Trong Tiếng Việt

Na2CO3 ( dd ) + CaCl2 ( dd ) → CaCO3 ↓ trắng + 2N aCl ( dd )° Muối cacbonat bị nhiệt phân hủyCaCO3 ( rắn ) CaO ( rắn ) + CO2 ( khí )2N aHCO3 ( r ) Na2CO3 ( r ) + CO2 ( k ) + H2O ( hơi )

3. Ứng dụng của muối cacbonat

– Muối Cacxi cacbonat CaCO3 được dùng để sản xuất vôi, ximăng. Muối Natri cacbonat Na2CO3 dùng để nấu xà phòng, thuỷ tinh. Muối Natri hidrocacbonat NaHCO3 được dùng làm dược phẩm, hoá chất trong bình cứu hoả, …

III. Chu trình của cacbon trong tự nhiên

– Trong tự nhiên luôn có sự chuyển hoá cacbon từ dạng này sang dạng khác. Sự chuyển hoá này diễn ra liên tục, liên tục và tạo thành quy trình khép kín .

Chu trình của cacbon trong tự nhiên

IV. Bài tập về Axit cacbonic và muối Cacbonat

* Bài 1 trang 91 SGK Hóa học 9: Hãy lấy ví dụ chứng tỏ rằng H2CO3 là axit yếu hơn HCl và là axit không bền.

° Lời giải bài 1 trang 91 SGK Hóa học 9:

– Axit HCl tính năng với muối cacbonat tạo thành axit cacbonic .2HC l + Na2CO3 → 2N aCl + H2CO3- Axit cacbonic H2CO3 là axit không bền, bị phân hủy ngay cho CO2 và H2O nên phương trình được viết là :2HC l + Na2CO3 → 2N aCl + CO2 ↑ + H2O

* Bài 2 trang 91 SGK Hóa học 9: Dựa vào tính chất hóa học của muối cacbonat, hãy nêu tính chất của muối MgCO3 và viết các phương trình hóa học minh họa.

° Lời giải bài 2 trang 91 SGK Hóa học 9:

¤ Magie cacbonat MgCO3 có đặc thù của muối cacbonat .- Tác dụng với dung dịch axit :MgCO3 + H2SO4 → MgSO4 + CO2 ↑ + H2O .- MgCO3 không tan trong nước, không tính năng với dung dịch muối và dung dịch bazơ .- Dễ bị phân hủy :MgCO3 MgO + CO2 .

* Bài 3 trang 91 SGK Hóa học 9: Viết các phương trình hóa học biểu diễn chuyển hóa sau:

° Lời giải bài 3 trang 91 SGK Hóa học 9:

– Các phương trình phản ứng hóa học 🙁 1 ) : C + O2CO2 ↑( 2 ) : CO2 + Ca ( OH ) 2 → CaCO3 ↓ trắng + H2O( 3 ) : CaCO3 + 2HC l → CaCl2 + CO2 ↑ + H2O

* Bài 4 trang 91 SGK Hóa học 9: Hãy cho biết trong các cặp chất sau đây, cặp nào có thể tác dụng với nhau.

a ) H2SO4 và KHCO3b ) K2CO3 và NaClc ) MgCO3 và HCld ) CaCl2 và Na2CO3e ) Ba ( OH ) 2 và K2CO3

° Lời giải bài 4 trang 91 SGK Hóa học 9:

– Những cặp chất tính năng với nhau :a ) H2SO4 + 2KHCO3 → K2SO4 + 2CO2 ↑ + 2H2 Oc ) MgCO3 + 2HC l → MgCl2 + CO2 ↑ + H2Od ) CaCl2 + Na2CO3 → CaCO3 ↓ + 2N aCl

e) Ba(OH)2 + K2CO3 → BaCO3 ↓ + 2KOH

– Cặp chất không tính năng với nhau : b ). K2CO3 và NaCl

* Lưu ý: Điều kiện của phản ứng trao đổi trong dung dịch chỉ xảy ra nếu sản phẩm có chất kết tủa (không tan) hoặc chất chất khí tạo thành.

Xem thêm: Củ Đinh Lăng Ngâm Rượu Có Tác Dụng Gì ? Cách Ngâm Rượu Đinh Lăng Cả Củ

* Bài 5 trang 91 SGK Hóa học 9: Hãy tính thể tích khí CO2 (đktc) tạo thành để dập tắt đám cháy nếu trong bình chữa cháy có dung dịch chứa 980g H2SO4 tác dụng hết với dung dịch NaHCO3.

Trả lời